Bekämpning

Kategori:

För inomhusbruk har vi bekämpning mot flygande och krypande insekter samt musfällor.

Utomhus har vi bekämpningsmedel mot olika slags insekter, sniglar, myror och ogräs. Våra limringar och feromonfällor kan användas på fruktträd. Vi har också lämpliga trycksprutor.