Spackel

Kategori:

Vi har spackel och andra massor för de flesta projekt.

Väggspackel, snickerispackel, one strike filler (övermålningsbart efter 30 minuter), Plastic Padding, träfärgar spackel, fogmassor, gips, husfix etc.